Dworzanin - strona 6

Średniowieczna Francja - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
  • Historia administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 980

,administr.i sądowe pełnili dworzanie) Jednolita monarchia feudalna od 751 - 888r. Cesarstwo Karolińskie...

Teofil Lenartowicz - wiersze

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Małgorzata Nesterowicz
  • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

, wdzięcznie grając. Mogłem ci wprawdzie w zbroi, przypasany Do miecza rycerz - i między dworzany Stanąć...

"Zemsta" - streszczenie utworu

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Małgorzata Nesterowicz
  • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1141

Rejenta Podstolina Papkin Dyndalski, marszałek Śmigalski, dworzanin Cześnika Perełka, kuchmistrz Mularze...

Magna charta

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1064

, justycjariuszom, zarządcom obszarów leśnych, szeryfom, stewardom, dworzanom, wszystkim baliwom i wszystkim swoim...

Zestawy egzaminacyjne ze staropolski

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2401

antyk, średniowiecze I 1.Kaznodziejstwo w średniowieczu na tle tradycji europejskiej. 2.Horacjanizm w twórczości Kochanowskiego. Imitacja i emulacja- omów na wybranych przykładach. 3.Trop.1.Nauczanie religijne wśród chrześcijan, uprawiane początkowo przez Apostołów i pierwszych biskupów, rozpowszech...