Dumbarton Oaks - strona 2

Geneza, cele i porazki ONZ

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3164

antyhitlerowską. Na konfederacjach w Dumbarton Oaks (08.-10.1944r.) i w San Francisco (25.04.-26.06.1945r...

ONZ

Pobrań: 525
Wyświetleń: 1666

porozumień wielkich mocarstw, zawartych na konferencjach w Moskwie, Teheranie, Dumbarton Oaks i Jałcie...

Organizacja Narodów Zjednoczonych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1134

porozumień wielkich mocarstw, zawartych na konferencjach w Moskwie, Teheranie, Dumbarton Oaks i Jałcie...

Wykład - geneza ONZ

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Marek Jeżewski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

), Waszyngtonie (1944), Jałcie (1945) i Poczdamie (1945). Oraz w Dumbarton Oaks (25.08.-07.09.1944r...

Ściąga z geografi gospodarczej

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Wojciech Portalski
  • Geografia gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

Zjednoczonych Kolejne etapy tworzenia organizacji to konferencje: moskiewska, nteheraska , w Dumbarton Oaks...