Druk bezadresowy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1400

na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, a także sieci teleinformatycznych lub druków...

Zwinne łańcuchy dostaw - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2653

oraz druków nieopatrzonych adresem, zwanych dalej "drukami bezadresowymi"; 2. prowadzenie punktów wymiany...

Reklama - element marketingu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

lub w formie druków bezadresowych do osób występujących na określonym terytorium. W celu wykorzystania poczty...

Podatki i zus

 • System podatkowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2842

lub za pośrednictwem mediów (TV, internet, druki bezadresowe itp.) należy podać: oznaczenie przedsiębiorcy numer wpisu...

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, a takŜe sieci teleinformatycznych lub druków...

Ustawa o swobodzie gospodarczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Êrodków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiàzany...