Dotacja celowa - strona 24

Finanse Publiczne - wykłady - pojęcie nauki o finansach publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Robert Huterski
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 5495

doc. Notatka w formie wykładów zawiera takie informacje, jak: pojęcie nauki o finansach publicznych, kategoria potrzeb zbiorowych, dobro publiczne, dobro społeczne, finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin, znaczenie teorii finansów publicznych, okres przedkapitalistyczn...

Prawo finansowe skrypt

Pobrań: 175
Wyświetleń: 3997

doc. Plik to wykaz pytań i odpowiedzi do egzaminu z prawa finansowego. Notatka zawiera pytania do następujących działów: regulacja prawna finansów publicznych, budżet państwa i prawo budżetowe, finanse jednostek samorządu terytorialnego, zagadnienia ogólne podatków i prawa podatkowego, ordynacja pod...

Finanse pytania gotowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

Opracowane pytania z finansów stan prawny luty 2013 praca zbiorowa pod redakcją kancelarii MMS opracowywali: Marcin, Łukasz, Klaudia, Patrycja, Robert, TLM, Staszek, Paulina, Grzegorz, Robert, Agnieszka, Kinga, Bartek, Jerry, Wojtek, Ewa koordynatorzy akcji „3 z finansów bez konwenansów” : Łukasz i...

Ustawa o samorządzie powiatowym - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

s. 1/41 ©Kancelaria Sejmu Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć loka...

Finanse publiczne

 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2261

dotacji celowych - ustala limity wynagrodzeń w sferze budżetowej (w roku 2002 nie przewidziano wzrostu...

Finanse - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1225

szczególnym zasadom naliczania wydatki budżetu państwa dotacje celowe Kierowane na finansowanie...

Pytania do obrony 1-14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3612

subwencji ogólnej oraz dotacji celowej z budżetu państwa) Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie...

Regionalne Izby Obrachunkowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

. Jest to korekta pierwotnie dokonanego podziału, podział wtórny. Rodzaje dotacji: 1. DOTACJE CELOWE. finansowanie...