Finanse Publiczne - wykłady - pojęcie nauki o finansach publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 5530
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse Publiczne - wykłady - pojęcie nauki o finansach publicznych - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie wykładów zawiera takie informacje, jak: pojęcie nauki o finansach publicznych, kategoria potrzeb zbiorowych, dobro publiczne, dobro społeczne, finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin, znaczenie teorii finansów publicznych, okres przedkapitalistyczny, finanse publiczne w okresie powstawania kapitalizmu, liberalna myśl finansowa, ortodoksyjna teoria finansów publicznych, pierwsze próby interwencjonizmu fiskalnego, złota reguła finansów publicznych, rewolucja keynesowska, neokeynesowskie teorie finansów publicznych, neoliberalizm i nowy konserwatyzm fiskalny, funkcje finansów publicznych, problemy sprzeczności między funkcjami finansów publicznych, elementy teorii wyboru publicznego.

Ponadto notatka zawiera następujące wiadomości: mechanizm alokacji dobra prywatnego i dobra publicznego, istota wyboru publicznego, sposoby wyrażania preferencji w sprawach publicznych, system finansów publicznych, budżet państwa, cechy budżetu państwa, finanse regionalne, finanse lokalne, publiczne fundusze celowe, finanse ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie od bezrobocia, dochody publiczne, rodzaje dochodów publicznych, gospodarcze i społeczne skutki podatków, podatek a alokacja zasobów w gospodarce rynkowej, efekt podatkowego spustoszenia, wydatki publiczne, problem racjonalizacji wydatków publicznych, równowaga budżetowa, dylematy związane z zaciąganiem pożyczek publicznych, cele zarządzania długiem publicznym, polityka fiskalna, sektor finansów publicznych, system budżetowy, formy organizacyjne gospodarki budżetowej.

Dodatkowo notatka opatrzona jest tabelami.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu Finanse Publiczne. Pozwoli przygotować się do ćwiczeń i egzaminu.

1. Przedmiot nauki o finansach publicznych.
1.1. Pojęcie nauki o finansach publicznych.
Na przestrzeni lat definicja finansów publicznych uległa przeobrażeniu, ponieważ zaczęto zauważać pewne nowe aspekty, których dotyka ta dziedzina nauki.
Klasyczne i neoklasyczne podejście
Współczesne podejście
- podejście mikroekonomiczne:
skutki instrumentów fiskalnych na sytuację i zachowania mikropodmiotów
- kapitalizm wolnokonkurencyjny → mały udział państwa w gospodarkę
- nauka o gospodarowaniu pieniężnymi środkami publicznymi - tylko chłodna kalkulacja
- podejście makroekonomiczne:
wpływ decyzji fiskalnych na sytuację mikropodmiotów + kwestie dotyczące „żyjącego własnym życiem” sektora publicznego → szczegółowe pytania
- rozwój narzędzi oddziaływania państwa na gospodarkę
- nie tylko zewnętrzna pieniężna forma funduszy publicznych, lecz także ich treść ekonomiczna, społeczna, polityczna itp.
Nauka o finansach publicznych musi szukać odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące zjawisk zachodzących w sferze gospodarczo-społecznej, związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych:
sfera społeczno-ekonomiczna:
jaki stopień interwencji fiskalnej jest do zaakceptowania?
jakie skutki dla gospodarki i społeczeństwa powoduje kreowanie popytu na pieniądz przez władze publiczne?
jaki stopień nierównowagi w finansach publicznych jest akceptowalny?
jaki poziom zadłużenia się państwa jest akceptowalny?
jakie powinny być źródła pożyczek publicznych?
mechanizm gromadzenia środków
dlaczego władze publiczne zgłaszają popyt na pieniądz właśnie w takiej wysokości?
jakie czynniki kształtują wielkość tego popytu?
jakie kryteria zastosować przy nakładaniu danin?
jak powinien być zbudowany aparat skarbowy, aby był ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz