Dom maklerski - strona 32

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grażyna Szustak
 • Rynki finansowe
Pobrań: 2170
Wyświetleń: 5012

inwestowania na rynku finansowym to: a. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe b. Fundusze emerytalne c. Domy...

Zarządzanie podatkami - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Maria Jankowska
 • Zarządzanie podatkami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2114

, oraz do domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Art...

Papiery wartościowe - pojęcie, zakres, systematyka i źródła

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jan Mojak
 • Prawo papierów wartościowych
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3150

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. ...

Akcje, papiery wartościowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4046

kapitałowo domów maklerskich. Ich rola oraz ryzyko poniesienia przez nie strat są szczególnie wysokie...

Rynek kapitałowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2044

są za pośrednictwem wybranego banku bądź domu maklerskiego, a dokument o dokonanych wpłatach stanowi przesłankę...

Rynek kapitałowy-zagadnienia

 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2576

są za pośrednictwem wybranego banku bądź domu maklerskiego, a dokument o dokonanych wpłatach stanowi przesłankę...