Dokument prywatny - strona 7

Historia powszechna - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 3136

CZĘŚĆ I - STAROŻYTNOŚĆ ROZDZIAŁ I - MONARCHIE DESPOTYCZNE I IMPERIA WSCHODU § 2 - Ustrój społeczny despotii kapłani - najważniejsza pozycja w państwie, grupa zamknięta, dziedziczna, na czele stał arcykapłan, w Egipcie grupa wyższa (ojcowie lub słudzy boży) i niższa (czyści), posiadali ziemie z nada...

Vademecum Prawa - konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1407

to dokumenty sporządzone w przepisanej formie przez organy państwowe i niektóre organizacje. Dokumenty prywatne...

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 3570
Wyświetleń: 9065

POJĘCIA PODSTAWOWE Pojęcie prawa karnego procesowego prawo karne procesowe - zbiór norm regulujących proces karny, płaszczyzna normatywna; nadaje kształt prawny procesowi karnemu proces karny - zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest w ykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osąd...

KPA

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4704

i op 2.Skarga na niewykonanie wyroku WSA 3.Zasada wyboru środka egzekucyjnego 1.Moc dowodowa dokumentów...

Podatki-zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2072

szczególnych. Oprócz dokumentów prywatnych, w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym dowodami...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 2205

HISTORIA PRAWA ŚREDNIOWIECZE I CZASY WCZESNONOWOŻYTNE prawo feudalne - ewolucja od form prymitywnych, charakterystycznych dla okresu rozpady wspólnot rodowo-plemiennych i powstawania organizmów państwowych, do prawa wysoko rozwiniętego niewielkie znaczenie prawa rzymskiego we wczesnej fazie rozwoju...

Wykłady (PIOTR KUSIO)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1995

banicji czy poświadczenia sądowe 2) dokumenty prywatne - pojawiły się w wieku XII; dotyczyły gł. prawa...

Prawo cywilne i pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2534

to dokumenty sporządzone w przepisanej formie przez organy państwowe i niektóre organizacje. Dokumenty prywatne...

Kodeks Postępowania Administracyjnego - skrypt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 3465
Wyświetleń: 15225

Ma 53 strony. Poruszone są w niej takie zagadnienia jak: zasady ogólne postępowania administracyjnego i sądowoadminisracyjnego, przesłanki stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, organy prowadzące postępowanie administracyjne, pełnomocnictwo procesowe, prawa procesowe, przedmiot postępow...

Francja-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1029

dyplomami). Odróżnia się dokumenty publiczne wykonane przez władzę państwową i dokumenty prywatne...