Dobra wolne - strona 14

Wykłady z mikroekonomii

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

, niematerialne. Potrzeby są zaspakajane poprzez konsumpcje dóbr i usług. Dobra dzielą się na: Dobra wolne...

Ekonomia - wykład 1 - 14

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

, niematerialne. Potrzeby są zaspakajane poprzez konsumpcje dóbr i usług. Dobra dzielą się na: Dobra wolne...

Mikroekonomia - obszerne materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 4074

Pierwszy plik zawiera omówienie pajęczynowego modelu równowagi rynkowej. Drugi dotyczy zmian punktu równowagi w wyniku przesunięcia funkcji podaży i popytu, odpowiada na pytanie: w jakim stopniu producenci mogą przerzucić wzrost kosztów produkcji na nabywców oraz porusza tematykę ustalania prze...

Pytania socjologia organizacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Jerzy Supernat
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2205

wywołania u zwolenników dobro-wolnego podporządkowania się w szerokim zakresie spraw. Przywództwo różni...

Mikroekonomia - cel badań

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

potrzeb (rzeczy, usługi, Stany - środki zaspokajania potrzeb). Podział dóbr: 1.dobra wolne...

Mikroekonomia - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

, zastępuje się tu pracę ( jej czas ) - czasem wolnym, dobrem wolnym o wyższej użyteczności jest czas wolny...

Inwestycje

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2408

dobra wolne. Cechą dóbr ekonomicznych jest ich rzadkość na rynku tzn. za mało aby zaspokoić potrzeby. 4...