Dobór krewniaczy socjobiologia - strona 4

Zakres przedmiotu - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

zachowań prospołecznych i altruistycznych: Teoria łącznego dostosowania Williama D. Hamiltona (dobór...

Prawo Hardyego Weinberga

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Juliusz Chęć
  • Genetyka populacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1925

jak np. dobór naturalny, mutacje) stosunek występowania poszczególnych genotypów jest stały...

Psychologia - 234 definicje

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Psychologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 7441

teorii ewolucji. Dobór krewniaczy to koncepcja, zgodnie z którą zachowania jednostki mające na celu...

Psychologia społeczna - definicje

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Janina Baj
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1253

do niej podobni [12] dobór krewniaczy (kin selection): koncepcja, zgodnie z którą zachowania jednostki mające...