Psychologia - 234 definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 7546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia - 234 definicje - strona 1 Psychologia - 234 definicje - strona 2 Psychologia - 234 definicje - strona 3

Fragment notatki:

Całość zajmuje 10 stron, a definicje w niej zawarte dotyczą takich pojęć jak: psychologia społeczna, socjologia, podstawowy błąd atrybucji, behawioryzm, psychologia postacji, samoocena, poznawanie społeczne, obserwacja systematyczna, analiza archiwalna, metoda korelacyjna, dobór losowy, metoda eksperymentalna, trafność wewnętrzna i zewnętrzna, realizm sytuacyjny, instrukcja maskująca, badania podstawowe, przyzwolenie, maskowanie, sesja wyjaśniająca, dysonans poznawczy, dysonans podecyzyjny, technika niskiej piłki, teoria podtrzymywania poczucia własnej wartości, teoria autoafirmacji, teoria samopotwierdzania, puławka racjonalizacji, oszczędność poznawcza, zjawisko wrogich mediów, efekt pierwszeństwa, efekt uporczywości, heurystyki wydawania sądów, heurystyka dostępności, heurestyka reprezentatywności, heurestyka zakotwiczenia/dostosowania, korelacja pozorna, bariera nadmiernej ufności, komunikacja niewerbalna, emblematy, teoria roli społecznej, teoria atrybucji, atrybucja wewnętrzna, atrybucja zewnętrzna, rezultaty nietożsame, model współzmienności, wybiorczość informacji, podstawowy błąd atrybucji, wyrazistość spostrzeżeniowa, introspekcja, teoria samoświadomości, teoria przyczynowości, tłumienie, teoria spostrzegania siebie, hipoteza mimicznego sprzężenia zwrotnego, motywacja wewnętrzna, motywacja zewnętrzna, dwuczynnikowa teoria emocji, pamięć autobiograficzna, teoria porównań społecznych, autoprezentacja, ingracjacja, konformizm, normy społeczne, bezrefleksyjny konformizm, teoria wpływu społecznego, kredyt zaufania, wpływ mniejszości, emocjonalny komponent, poznawczy komponent postawy, behawioralny komponent postawy, komunikat perswazyjny, centralna strategia perswazji, peryferyczna strategia perswazji, warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne, teoria reaktancji, efekt częstości kontaktów, efekt czystej ekspozycji, efekt zysku-straty, teoria wymiany społecznej, teoria równości, miłość braterska, miłość erotyczna, trójczynnikowa koncepcja miłości, inwestycyjny model związku, relacje wymiany, relacje darowizny, zachowanie prospołeczne, socjobiologia, dobór krewniaczy, norma wzajemności, altruizm, empatia, efekt widza, kumulacja ignorancji, rozproszenie odpowiedzialności, agresja wroga, agresja instrumentalna, eros, teoria hydrauliczna, ciało migdałowate, testosteron, deprywacja relatywna, teoria społecznego uczenia się, katharsis, dehumanizacja, stereotyp, dyskryminacja, grupa własna, grupa obca, grupy minimalne, model buchalteryjny, krańcowy błąd atrybucji, teoria rzeczywistego konfliktu, poszukiwanie kozła ofiarnego, zinstytucjonalizowany rasizm, zinstytucjonalizowany seksizm, klasa mieszana, zapamiętywanie, przechowywanie, przypominanie, pamięć rekonstrukcyjna, poligraf, komunikaty podprogowe, technika drzwiami-w-twarz, technika stopy-w-drzwi, wywiad strukturalizowany, teoria wybitnej jednostki, zależnościowa teoria przywództwa

PSYCHOLOGIA
Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając w obliczu sprzecznych rad w odniesieniu do decyzji o wielkiej wadze. Konstrukt to sposób, w jaki ludzie spostrzegają, pojmują i interpretują świat społeczny. Różnice indywidualne to składniki osobowości, które odróżniają nas od innych ludzi. Socjologia dostarcza ogólnych praw i teorii dotyczących społeczeństw, a nie jednos

(…)

… prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji agresywnych. Deprywacja relatywna to poczucie jednostki (albo grupy społecznej), że posiada mniej niż zasługuje lub mniej niż pozwolono jej oczekiwać, lub też mniej niż posiadają ludzie do niej podobni. Bodziec wyzwalający agresję to przedmiot kojarzony potocznie z działaniami agresywnymi (np. rewolwer); sama jego obecność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia aktów agresji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz