Diecezja - strona 4

Kancelarie kościelne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1064

wewnątrzkościelnej mówimy od końca XII wieku. Diecezją kierował biskup, ciałem doradczym była kapituła...

Chrystianizacja europy- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3052

i masę wiernych. Biskupom podlegały diecezje, które od VI/VII w. dzieliły się na parafie. Biskupowi...

Prymasostwo, aresztowanie-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

drobnoszlacheckiej z północnego Mazowsza (diecezja płocka), ojciec to organista, dom był silnie religijny...

Encyklika Piusa X, Encyklika Leona XIII

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

, powołanie w każdej diecezji consilium de vigilantia i uważną kontrolę piśmiennictwa katolickiego...

Monarchia stanowa - Sąd ziemski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

synodalne(podczas objazdu diecezji przez biskupa) Sądy miejskie - w miastach, które wykupiły dziedziczne...