Depozytariusz - strona 12

Wykład - Budowa umowy międzynarodowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

, które powinny by złożone aby umowa weszła w życie. Ustalony jest depozytariusz czyli państwo do którego składa...

Budowa umów międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

- określa kogoś kto zwie się depozytariuszem np. KNZ art. 85 - w ONZ to sekretarz Zgr. Ogólnego ONZ...

Wczesny kapitalizm - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

, ale nie solidne, co skłoniło władze do tworzenia banków publicznych, które dawały depozytariuszom większą pewność...

System emerytalny - ubezpieczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

Depozytariusza, do kt wyboru fundusz jest ustawowo zobligowany. Depozytariuszem może być bank spełniający wymogi...

Terminologia prawa rzeczowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

. depozytariusz sekwestrowy, wierzyciel zastawny = zastawnik, emfiteuta, superficjariusz, prekarzysta. Possessio...