Depozyt sądowy

note /search

Odsetki

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

nie może spełnić świadczenia. Dłużnik przy zwłoce wierzyciela winien złożyć świadczenie do depozytu sądowego...

Zobowiązania niepodzielne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo zobowiązań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

do depozytu sądowego. 2. Rodzaj świadczenia. Każde świadczenie, w tym pieniężne (umownie)- wydanie rzeczy...

Zwłoka wierzyciela - omówienie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

świadczenia do depozytu sądowego może żądać od wierzyciela naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki niespełnienie...