Demokracja bezpośrednia - strona 3

note /search

Referendum - pojęcia ogólne.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1281

REFERENDUM POJĘCIA OGÓLNE referendum (głosowanie ludowe) - to forma demokracji bezpośredniej...

Reżim demokratyczny-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1106

oraz ochrona praw obywatelskich zapewniona wolność prasy i przekonań demokracja bezpośrednia - jest oparta...

J.J. Rousseau

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli politycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

powszechnej; jego ideałem była demokracja bezpośrednia, zgromadzenia ludowe; suwerenność ludu...

Samorząd województwa

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o administracji
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1036

siedziby władz wojewódzkich tj. wojewody i województwa wraz z jego zarządem. Formy demokracji bezpośredniej...

Liberalizm a demokracja

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Doktryny polityczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1876

do poszerzenia egalitaryzmu politycznego, ale odrzucono demokrację bezpośrednią, zastępując ją systemem...