Dekstryny wzór sumaryczny

note /search

Aldozy - wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

(konfiguracja D(-) lub L(+)).Jest to węglowodan o wzorze sumarycznym: C5H10O5. Wchodzi w skład rybonukleozydów...

Węglowodany cukry

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1813

sumarycznym węglowodanów jest CnH2nOn lub Cn(H2O)n (znane są jednak węglowodany niespełniające tego wzoru, np...

Zadania z chemii organicznej

  • Politechnika Warszawska
  • Chemia organiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1785

o wzorach sumarycznych: a) C6H14, b) C5H10, c) C4H6. 2. Sprawdź, które z podanych nazw węglowodorów...