Dehydrogenazy - strona 17

Wstęp do mikrobiologii przemysłowej - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Szczodrak
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

występuje układ błon z aktywną dehydrogenazą, nie ma też cytochromu c i a3, łańcuch wysoce zdekompleksowany...

Oddychanie beztlenowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1932

około 90% mleczanu Glukoza (FBP, NAD do NADH) do pirogronianu, który ulega redukcji (dehydrogenaza...

Toksyczność arsenu

 • Uniwersytet Gdański
 • Toksykologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

arsenu !!! Nieorganiczny As (III) Nieorganiczny As (III) hamuje: • działanie dehydrogenazę pirogronianu...

Lipidy - alkohole i witaminy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

formy retinalu po redukcji prowadzonej przez zależną od NADH dehydrogenazę dają retinol (witaminę...

Fermentacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

i z 2 cz pirogronianu wytwarzane są 2 cz kw mlekowego w wyniku działania dehydrogenazy mleczajowej 2...

Fotosynteza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1729

przez dehydrogenazę aldehydu 3-fosfoglierynowego. Zużywa się 1 mol NADPH na każdy mol PGA. Faza regeneracji Wytworzony...