Deflagracja

Materiały wybuchowe - omówienie - Deflagracja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Winzer
 • Technika odkrywkowej eksploatacji złóż
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1799

par i gazów - samorzutność postępowania reakcji Deflagracja- spalanie się MW w V kilku m/s z wywołanie...

Materiały wybuchowe - omówienie

 • dr inż. Jan Winzer
 • Technika odkrywkowej eksploatacji złóż
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3262

par i gazów - samorzutność postępowania reakcji Deflagracja- spalanie się MW w V kilku m/s z wywołanie...

Warunki używania materiałów wybuchowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Winzer
 • Technika odkrywkowej eksploatacji złóż
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

samorzutnie Rodzaje wybuchów w MW Deflagracja- spalanie się MW w prędkości kilku m/s z wywołaniem słabego...

Nitrowanie celulozy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jakubiak
 • Chemia związków makromolekularnych
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 4011

ciepła - fala cieplna deflagracji jednego grama jest wyczuwalna 2 metry od próbki. Nitrocelulozę...

Chemia-opracowane pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008

. W zależności od prędkości rozchodzenia się tej fali oraz mechanizmu wybuchu rozróżnia się deflagrację (zwaną...

Metody urabiania - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1995

od szybkości przebiegu reakcji rozkładu MW wyróżnia się: Deflagracja - powolny egzotermiczny rozkład...

Elementarna gazodynamika wybuchów

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Janusz Tuśnio
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

. Dlatego równanie (1) można sprowadzić do postaci: Zarówno deflagracja gazów, jak i pyłów w powietrzu przebiega...