Warunki używania materiałów wybuchowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Warunki używania materiałów wybuchowych - strona 1  Warunki używania materiałów wybuchowych - strona 2  Warunki używania materiałów wybuchowych - strona 3

Fragment notatki:

Warunki używania materiałów wybuchowych
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – dopuszcza do stosowania
Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych – sprawują nadzór nad używaniem
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego- najwyższa władza
Środki strzałowe i sprzęt strzałowy musi mieć pozytywny wynik badań dopuszczeniowych
Środki strzałowe – to MW i wyroby zawierające MW o określonej wrażliwości, bezpieczeństwie i trwałości
wykorzystywane do wykonywania strzelania
Sprzęt strzałowy- narzędzia niezbędne do przeniesienia MW, jego załadowania i odpalenia
Środki strzałowe dzielimy na:
-MW
- środki inicjujące
- środki zapalające
- ładunki specjalnego przeznaczenia (pobudzacze, ładunki kierunkowe i torpedowe)
MW – to związki chemiczne i ich mieszaniny zdolne do gwałtownej reakcji chemicznej pod wpływem bodźców
zewnętrznych tj. uderzenia, tarcia, zapalenia, podczas której wydziela się duża ilość ciepła i gazów przy
równoczesnym dużym stężeniu energii w bardzo krótkim czasie
Wybuch- zjawisko gwałtownej zmiany stanu równowagi układu, przebiegające z wykorzystaniem pracy
mechanicznej, efektem dźwiękowym i przeważnie świetlnym
Wybuchy fizyczne (eksplozje) –nie są związane z występowaniem żadnej reakcji chemicznej, są skutkiem np.
rozerwania naczynia ze sprzężonym gazem czy kotła parowego
Wybuchy chemiczne – gwałtowne reakcji chemiczne połączone z wydzieleniem dużej ilości ciepła i
wytworzeniem dużej ilości gazów lub par, np. wybuch metanu, pyłu węglowego albo MW
Wybuchy chemiczne nie podlegają eksplozji
Każdy materiał misi być wprowadzony do planu ruchu zakładu górniczego
Ze wzg. na szybkość rozkładu:
- wolnodziałające (miotające) – urabianie na bloki
- szybkodziałające (kruszące, bryzantyczne) – niszczenie struktury skalnej
Cechy MW:
- duża prędkość przebiegu reakcji
- egzotermiczność reakcji chemicznej
- tworzenie się dużych ilości par i gazów
- samorzutność postępowania reakcji tzn. wybuch zapoczątkowany w jednym miejscu pod wpływem bodźca
zewnętrznego rozwija się dalej samorzutnie
Rodzaje wybuchów w MW
Deflagracja- spalanie się MW w prędkości kilku m/s z wywołaniem słabego efektu dźwiękowego (lekki syk)
Spłon (wyfukniecie) MW – szybkość rozkładu w granicach kilkudziesięciu m/s – szybkie spalania bez możliwości
znacznej pracy mechanicznej
Deflagracja i spłon są zjawiskami bardzo niekorzystnymi- powodują wydzielenie znacznych ilości trujących
gazów tj. CO, NO, NO2
- mogą spowodować że przy wyrzucaniu przybitki na zewnątrz otworu strzałowego wydostaną się płomienie i
spowodują zapłon metanu lub pyłu węglowego
- bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest tez możliwość tzw. Opóźnionego strzału
- MW nie wykonuje pracy mechanicznej
Przyczyny deflagracji i spłonu:
- źle oczyszczone otwory strzałowe, szczególnie w węglu
- stosowanie zbyt słabych środków inicjujących
- zawilgocenie MW
- wada MW (np. zbrylenie MW)
- Efekt kanałowy
(rys)
Wybuch MW- rozkład MW charakterystyczny dla MW metalicznych ( proch górniczy) o prędkości ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz