Darowizna umowa konsensualna - strona 4

Prawo umów VI

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

zobowiązanie dokonania darowizny za samodzielne zobowiązanie umowne. Jusytnian odrzuca wymóg zawarcia umowy...

Kontrakty konsensualne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

od umowy. Jeśli od umowy odstąpił sprzedawca, musiał zwrócić zadatek w podwójnej wysokości. Towar - mogła...

Wykład - Prawo gospodarcze i prawo pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

zobowiązaniowego. - konsensualne. W niektórych umowach rodzaj świadczenia zależy od zajścia w trakcie umowy pewnych...

Obrót rodzinny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

nie wymaga, aby strony umowy darowizny pozostawały w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa praktyka...

Pojęcie i typologia umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

zaliczyć naleŜy: 1. Podział umów na konsensualne i realne; do dokonania umowy konsensualnej wymagane...

O powstaniu zobowiązań z umów.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

zastosowanie nawet w poręce Umowy(pacta) Wyżej wymienione źródła już nie istnieją w epoce klasycznej. Nowe...