Danuta Hübner

Komisja Europejska-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr Jerzy Zieliński
  • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Danuta Hübner, która jest Komisarzem ds. polityki regionalnej. Na czele Komisji stoi przewodniczący...

Instytucje UE-pytania i odpowiedzi

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Monika Poboży
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 322
Wyświetleń: 910

funkcję pełni w unii: Danuta Hübner, Javier Solana, Adam Bielan. Catherine Ashton, Jerzy Buzek, Marek...

Geneza i cele EWG

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

Geneza i cele EWG Początki integracji europejskiej. W latach czterdziestych XX wieku rosła popularność idei integracji Europy Zachodniej jako podstawy obrony przed ekspansją radziecką i nadmiernym uzależnieniem od USA oraz jako warunek przyszłego rozwoju gospodarczego. Potężnym impulsem do zacieś...

Traktat z lizbony

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Parlamentu Europejskiego i 2 przedstawicieli Komisji. Z Polski członkami Konwentu byli: Danuta Hübner...