Czasza - strona 2

Pomiar parametrów wiatru

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

wiatromierza stacjonarnego. Lewy (z czaszami) - czujnik pomiaru prędkości wiatru, prawy - czujnik kierunku...

Metoda Brinella - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

i powierzchni czaszy kulistej A nazywamy twardością Brinella i oznaczamy symbolem HB: . Wzór na powierzchnię...

Zlodowacenia na Ziemii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Geomorfologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

(Europa), lądolód laurentyjski (Ameryka). OKRES ANAGLACJALNY- ochłodzenie klimatu, wytworzenie czaszy...

Paryż - kościół sorbony - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Artur Kwaśniewski
 • Historia architektury nowożytnej
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2912

*główna kopuła-3 powłokowa, dwie warstwy murowane Zew. drewniana z pseudo latarnią * potem dodano czasze...

Malarstwo i ikony - omówienie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wiedza o sztuce
 • Sztuka bizantyjska architektura
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1232

rozplanowania: podłużnej i centralnej. Nowatorskim rozwiązaniem jest konstrukcja kopuły. Jej czasza opiera...