Części lotne - strona 5

Spalanie fluidalne - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Anna Długosz
  • Spalanie paliw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

jest nad złożem, gdzie spalane są części lotne i CO. Dzięki niskiej temperaturze spalania fluidalnego substancja...

Piroliza węgla i biomasy-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Piotr Kucharczyk
  • Technologia chemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1722

jak: zawartośd części lotnych, spiekalnośd i wartośd opałowa, które decydują o klasyfikacji węgla. Węgiel...

Węgiel-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Gryglewicz
  • Chemia i technologia chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

Zawartość części lotnych Vdaf,% Zdolność spiekania RI Dylatacja, % Wskaźnik wolnego wydymania SI Ciepło...

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział energetyki i paliw, technologi...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2534

Zestaw pytań egzaminacyjnych składa się z 439 przykładowych pozycji. Test zawiera 4 odpowiedzi. Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowi...

Biopaliwa Stałe

Pobrań: 21
Wyświetleń: 2527

po odjęciu wiigoci całkowitej, całkowitej zawartojści popiołu i części lotnych od wartości 100 % zdolność...