Cywilizacja Majów

Referat - cywilizacja Majów

  • Uniwersytet Warszawski
  • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1610

` Justyna Gembala Gr. Środa 15.00-16.30 Temat: Cywilizacja Majów. Na Amerykę prekolumbijską...

Ameryka Północna-Holarktyda

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Ameryka Północna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1771

(dzisiejszy stan Vera Cruz i Tabacco) IV wiek p.n.e. - IX wiek n.e. - cywilizacja Majów na Półwyspie Jukatan...

Rasizm i nacjonalizm

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Janusz Justyński
  • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

organizatorami życia politycznego i twórcami cywilizacji maja do spełnienia szczególną misję wobec niższych...

Socjologia władzy i zarządzania

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Jadwiga Sobol
  • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

1 SOCJOLOGIA WŁADZY I ZARZ DZANIA Wykład I z dnia 10.02.03 Egzamin – kilka pyta , test  wielokrotnego wyboru Typy władzy i zarz dzania wg. Maksa Webera Podstawowe typy panowania Posłusze stwo   -  gdy  okre lony  rozkaz    zostaje  wykonany,  przy    czym    wykonanie    okre lonego rozkazu  mo e...