Cytochrom tamoxifen

Cytochromy - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1505

Cytochromy Heminy komórkowe czyli związki o strukturze żelazoporfirynowej występują...

Fotofosforylacja cykliczna - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

I przechodzi do ferredoksyny, następnie do kompleksu cytochromów bf, dalej do plastocyjaniny i z powrotem...

Mitochondria - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1589

: podjednostki 1,2,3 cytochromu c część cytochromu b podjednostki 6 i 8 F0ATPazy czasami podjednostka alfa...

Cykl kwasu cytrynowego - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1316

dwa niskocząsteczkowe przenośniki elektronów: ubichinon (UQ), który może przemieszczać się w błonie, oraz cytochrom c...

Leki zmniejszające wydzielanie żołądkowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

głowy, senność i bóle mięśni. Inne działania niepożądane zależą od blokowania układu cytochromu P-450...