Cytochrom c - strona 4

Endosymbioza

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

Jądro DNA RNA + + + + + - Cox2 – podjednostka oksydazy cytochromu c DNA – obecność genu cox2 RNA...

Wstęp do mikrobiologii przemysłowej - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Szczodrak
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

występuje układ błon z aktywną dehydrogenazą, nie ma też cytochromu c i a3, łańcuch wysoce zdekompleksowany...

Koenzymy i witaminy - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 2695

wielu enzymów z klasy oksydoreduktaz. Do enzymów tych należą: - Katalaza - Peroksydaza - Oksydaza cytochromu C...

testy z biochemii

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1988

, hemoglobina, cytochrom c, oksydaza cytochromowi) W 4 związkach 25. ile cząsteczek rybulozobifosforanu...

Polski Slownik Enzymow

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

(cytochrom c-553) EC 1.1.3. Z tlenem jako akceptorem - Oksydazy 1.1.3.1 przeniesiono - nowy numer 1.1.3.15...

Naotatki biologia

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Tomaszewski
 • Biologia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2625

od tego, występującego w cytozolu. Jednym z białek charakterystycznych dla tej przestrzeni jest cytochrom c[10], zaś...

Przemiana azotowa

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3339

i cytochromie c- hem A i C Powstawanie hemu Lokalizacja: Tkankowa - Wewnątrzszpikowe, prekursorowe postacie...

Biochemia - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1659

, hemoglobina, cytochrom c, oksydaza cytochromowi) W 4 związkach 25. ile cząsteczek rybulozobifosforanu...

Wykłady z bioenergetyki

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Lidia Latanowicz
 • Bioenergetyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1925

0,0 Cytochrom b 0,46 0,04 Cytochrom c 0,64 0,22 Cytochrom c1 0,68 0,26 Cytochrom a 0,97 0,29 Cytochrom...