Coping - strona 2

Odpowiedzi do egzaminu2

  • dr hab. Barbara Pilecka
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2184

to, co dla nas ważne. 19. COPING - zmaganie się z różnymi problemami w sposób logiczny. 20. Allport - DZIECKO...

Psychologia zdrowia i choroby

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Tadeusz Ostrowski
  • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3787

przedstawił w roku 1979 `Health, stress and coping', a następnie w 1987 (PL 1986) Koncepcja Antonovsky'ego...

Czynniki specyficzne i niespecyficzne w psychoterapii w świetle badań...

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Jadwiga Rakowska
  • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1302

J. M. Rakowska Czynniki specyficzne i niespecyficzne w psychoterapii w świetle badań Wstęp Niniejsze opracowanie ma na celu odpowiedź na pytanie, czy teoretyczne tezy zapożyczonej z medycyny koncepcji działania psychoterapii znajdują potwierdzenie w wynikach badań nad skutecznością psychoterapii. Z...