Ciepło parowania - strona 11

Fizyka - termodynamika 1

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2128

ciepło parowania wody. Ciepło właściwe mosiądzu c=385J/kgK, ciepło właściwe wody c1=4185J/kgK. Zadanie 3...

Wykład 11 Aparaty ekstrakcyjne wstęp

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1771

, to korzyści te mogą wynikać także z różnic w ciepłach parowania wody i rozpuszczalnika, o czym była mowa...

Termodynamika-test

 • Politechnika Wrocławska
 • ks. dr Robert Nemś
 • Termodynamika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

parametry. P 88. Wyjaśnić pojęcie entalpii pary nasyconej suchej i ciepła parowania. Podać odpowiednie...

Chłodziarki-rodzaje i zasada działania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Rosiek
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1967

, podczas której ciepło parowania jest od­dawane wodzie chłodzącej. Skroplona ciecz dostaje się do rozprężarki i rozpręża...

Wolfram - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

krystaliczna Twardość Temperatura topienia Temperatura wrzenia Objętość molowa^, Ciepło parowania Ciepło...

Termodynamika

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

ciekła i gazowa danej substancji. W temperaturze krytycznej różnica ta zanika zupełnie i ciepło parowanie...

CHEMIA ŻYWNOŚCI

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 5033

- ciepło właściwe 4 kJ/mol - ciepło topnienia 333 kJ/mol - ciepło parowania 2260 kJ/mol - napięcie...