Ciało doskonale czarne - strona 11

Model atomu Bohra

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2247

tak jak przy opisie ciała doskonale czarnego, efektu fotoelektrycznego, efektu Comptona, pojawia się stała Plancka h...

Budowa wszechświata

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2457

dla promieniowania ciała doskonale czarnego o temp. 2,73 K; zawartość helu w najstarszych znanych obiektach...

Fizyka - teoria z ćwiczeń

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

Zależność  siły   F   od   prędkości   v   ładunku   próbnego   qo  można   wyrazić   prostym   wzorem,   jeśli   wprowadzimy  wektor  B  opisujący pole magnetyczne, zwany  indukcją magnetyczną.  Wektor ten definiujemy następująco: W ...

Termodynamika-test

 • Politechnika Wrocławska
 • ks. dr Robert Nemś
 • Termodynamika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

do ciał doskonale czarnych. P 79. Podać i omówić związek pomiędzy stopniem pochłaniania a emisyjnością...

Drgania harmoniczne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1435

i można ją wyrazić wzorem R=AσT4 Gdzie A oznacza zdolność absorpcyjną - danego ciała. Dla ciała doskonale czarnego...

Technika cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2037

doskonale czarnych, opisuje prawo Plancka. Gdzie: E0-natężenie promieniowania ciała doskonale czarnego...

Fizyka- wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krystyna Helena Kobylańska-Szkaradek
 • Fizyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 868

, która ma w kierunku prostopadłym pole 1/6m2 powierzchni ciała doskonale czarnego promieniującego w temperaturze...