Wpływ trudnych warunków klimatycznych na organizm ludzki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ trudnych warunków klimatycznych na organizm ludzki-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Wpływ trudnych warunków klimatycznych na organizm ludzki. Możliwości odprowadzenia ciepła z organizmu ze szczególnym uwzględnieniem trudnych warunków klimatycznych.
Trudne warunki klimatyczne mogą być przyczyną przekroczenia fizjologicznych granic tolerancji ustroju ludzkiego, co prowadzi do stanów, które określa się jako: udar cieplny, wyczerpanie cieplne i drgawki cieplne.
Udar cieplny - występuje dość nagle na skutek znacznego podniesienia się ciepłoty ciała. Dochodzi do załamania się i porażenia mechanizmu pocenia, co prowadzi w skutkach do całkowitego ustania pocenia. Przy udarze cieplnym odwodnienie i utrata soli nie odgrywają większej roli . Stan ten objawia się uczuciem gorąca, zaburzeniami psychicznymi, chwiejnym chodem, bólem głowy, zamroczeniem i w końcu utratą przytomności. Przypadki udaru cieplnego wymagają natychmiastowej interwencji lekarza.
Wyczerpanie cieplne - rozwija się wolniej niż udar cieplny i dotyczy załamania się układu krążenia. Najczęściej przyczyną wystąpienia tego stanu jest nadmierne obciążenie organizmu pracą fizyczną wykonywaną w środowisku gorącym. Stan ten charakteryzuje się poblednięciem, kołataniem serca, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, mdłościami i wymiotami, bólami głowy, i w końcu omdleniem. Te zaburzenia czynności nie prowadzą do ciężkich skutków, jeżeli człowiek zostanie w odpowiednim czasie wyprowadzony z trudnych warunków środowiska gorącego do warunków normalnych.
Drgawki cieplne - charakteryzują się bolesnymi skurczami mięśni kończyn, spowodowanymi zaburzeniami w gospodarce wodno - mineralnej, a zwłaszcza znaczną utratę soli w organizmie, na skutek nadmiernego pocenia. Objawy drgawek usuwa uzupełnienie płynów i soli mineralnych w organizmie.
Podstawowe sposoby wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem
Przewodzenie ciepła przez odzież
Przewodzenie ciepła u człowieka występuje pomiędzy ciałem ludzkim a przylegającą do niego odzieżą. Jest więc transportem ciepła wewnętrznego przez odzież do jej powierzchni, z której następnie jest ono oddawane do powietrza lub otoczenia. Odzież posiadająca właściwości izolacyjne zmniejsza prędkość oddawania ciepła od człowieka do otoczenia w środowiskach chłodnych. W środowiskach gorących, gdy robotnicy pracują bez odzieży, przewodzenie ciepła nie występuje.
Przenikanie ciepła ze skóry do zewnętrznej powierzchni odzieży okrywającej ciało można wyrazić następującym wzorem:
[kcal/h]
[W]
gdzie: ADu - powierzchnia ciała ludzkiego, przyjmowana 1.8 [m2],
tsk - temperatura powierzchni skóry [°C],
tcl - temperatura powierzchni odzieży [°C],


(…)

… pomiędzy dwoma ciałami fizycznymi, ciałem stałym i powietrzem ma postać:
[W]
gdzie: Qk - ilość energii cieplnej w jednostce czasu (moc cieplna) wymienianej przez konwekcję,
k - współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję, zależny od rodzaju i chropowatości powierzchni wymieniającej ciepło z powietrzem, a także od charakteru samej konwekcji (naturalna wymuszona),
A - powierzchnia ciała wymieniającego…
… wodnej przez skórę ma następującą postać:
[W] gdzie: Qdf - straty ciepła wskutek dyfuzji pary wodnej przez skórę [W],
r - ciepło parowania wody [J/kg],
 - współczynnik przenikania masy pary wodnej przez skórę [kg/(m2sN/m2)],
psk - ciśnienie nasyconej pary wodnej przy temp. skóry [Pa],
po - ciśnienie cząstkowe pary wodnej w otaczającym powietrzu [Pa].
Jawne i utajone ciepło oddychania związane…
… oddechowych organizmu.
Empiryczne równania określające wielkość jawnego i utajonego ciepła oddychania w warunkach komfortu cieplnego mają wartości:
[W]
[W]
gdzie: Qwj - jawne ciepło oddychania,
Qut - utajone ciepło oddychania,
Qm - ciepło metaboliczne organizmu,
ts - temp. powietrza,
po - prężność pary wodnej w powietrzu.

… zdolność emisji promieniowania ciała ludzkiego okrytego odzieżą lub nie okrytego,
dla ciała ludzkiego i odzieży jest stosunkowo duża. Przyjmuje wartości 0.951.00, δo -emisja ciała doskonale czarnego (stała Stefana-Boltzmana) równa 5.6710-7 [W/m2K4],
Tpr = tpr+273 - średnia temp. promieniowania otoczenia,
Tcl = tcl+273 - temp. powierzchni odzieży lub ciała ludzkiego nie okrytego odzieżą,
Aef - efektywne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz