Chromosom Y

Geny- opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teofil Szczepanowski
 • Podstawy genetyki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1575

. Gdy cecha jes dominująca to występuje u potomstwa. Gen sprzężony z chromosomem Y dziedziczą tylko w linii...

Genetyka chromosomy, izochromosomy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1876

Genetyka 30.10.2012 Chromosom Y u człowieka i myszy Izochromosomy Y - czasem u kobiet występują 2...

Genetyka - choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1722

do zespołów autosomów - badania przeprowadzał Briges obecność chromosomu Y - niektórych genów Genetyczne...

Genetyka - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1981

na chr. X, 57 na chromosomie Y, najmniej mitochomdralnych) Choroby: Albinizm, mukowiscydoza, alkaptonuria...

Genom w komórce eukariotycznej- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

telomerycznych. Z heterochromatyny konstytutywnej w dużej części składa się chromosom Y. - heterochromatyna...

Metylacja- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1603

jednego z chromosomu X u ssaków u samicy. Chromosom Y to taki chromosom X bez małego kawałka =D Wyciszony...

Etiologia nieprzystosowania społecznego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Izydor Kubiński
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

wieku XIX. Wykluczono jako przyczynę dodatkowy chromosom Y w genotypie!!! Ewolucyjny sposób myślenia...