Chlorek baru zastosowanie - strona 7

Badania makrkoskopowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

do badania makrostruktury stopów ¿elaza wg normy PN-61/H-04502 Lp. Symbol Nazwa Sk³ad chemiczny Zastosowanie...

Chemia analityczna - egzamin 2

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 • Chemia analityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477

kationów. 4. Nazwy odczynników grupowych i warunki ich zastosowania. 5. Jak odróżnić HgS...

Chlor i jego związki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1904

, krytyczna 1440C, można go więc łatwo skropić w temperaturze pokojowej przy zastosowaniu odpowiedniego...

Wapno i zaprawy wapienne - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. przew. kwal. II Artur Jerzy Popek
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

w transporcie morskim do materialow niebezpiecznych klasy 9. Zastosowanie wapna: • w przemysle budowlanym...

Ekstrakcja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1162

. Dzięki zastosowaniu tej metody rozdzielono wiele mieszanin na skale techniczną: tłuszczów, olejów, wosków...