Chlorek baru reakcja zobojętniania - strona 3

Chemia - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1862

-O Dla reakcji A + B = C + D przebiegającej w fazie gazowej wzrost ciśnienia spowoduje przes równ reakcji w kier...

Sprawozdanie - reakcje hydrolizy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Elżbieta Konopka
 • Chemia ogólna
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 5670

, ponieważ ich odczyn jest obojętny. Reakcja ta przebiega według schematu: A-B + H2O → H-B + A-OH Hydroliza jest reakcją...

Sprawozdanie z hydrolizy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3717

hydrolizie, a ich roztwory wykazują odczyn obojętny /pH=7/. Ponieważ hydroliza jest reakcja jonów soli...

Koagulacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1337

fazy: - destabilizacja koloidu - przekształcenie koloidu stabilnego w niestabilny, polega na reakcjach...

Proces technologiczny

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Matynia
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 637
Wyświetleń: 5194

swobodnej reakcji relacją: G   RT ln K p G  H  TS  Szybkośc reakcji A→B r dca dt ΔG- zmiana...