Cesjonariusz - strona 3

note /search

Terytorium państwa

  • Uniwersytet Warszawski
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1288

na rzecz kogoś, wymiana, kupno lub sprzedaż (cedent oddaje, cesjonariusz bierze). Może wystąpić wymiana...

Sybrogacja ustawowa - wykład

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

jest to, iż w przyp. sprzedaży wierzyt. cena może być tylko częścią wartości nominalnej wierzytelności, a cesjonariusz...

Operacje czynne - kredyty

  • Politechnika Poznańska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

zawarcie umowy między bankiem (cesjonariuszem) a cedentem. Umowa powinna być zawarta na piśmie. Wraz...

Zobowiązania

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1057

(cesjonariusz), na mocy której cesjonariusz nabywa od cedenta przysługującą mu wierzytelność. W przewidzianych...