Ceramika - strona 41

Model kulek stałych - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

wysokotemperaturowej konsolidacji w technologii ceramiki jest zaprojektowany w ten sposób, by uzyskany produkt...

Spiekani w fazie stałej - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

wysokotemperaturowej konsolidacji w technologii ceramiki jest zaprojektowany w ten sposób, by uzyskany produkt...

Modyfikowane betonity - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

, 50, nr 2 Praca by³a finansowana przez Komitet Badañ Naukowych; 7. Awgustinik A. J.: „Ceramika...