Cele strukturalne

note /search

Strategia lizbońska

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1694

publicznej na cele strukturalne i jednoczesne ukierunkowanie tej pomocy na cele horyzontalne Społeczny...

Władza- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

wyróżnienie ideałów, celów strukturalna- przekonanie o prawowitym, legalnym i praworządnym charakterze norm...

Polityka handlowa - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2408

oraz przyspieszanie tempa rozwoju gospodarczego. Cele długookresowe to cele strukturalne: zmiana w międzynarodowym...