Cele kształcenia - strona 18

Pedagogika celestyna freineta

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2541

. Techniki Freineta: Swobodny tekst Ma na celu kształcenie umiejętność poprawnego wypowiadania swoich myśli...

Wiek przedszkolny - pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2821

drogą jak najbardziej atrakcyjną. Tak więc każda zabawa dydaktyczna musi mieć jakiś cel kształcący...

Pojęcia i zagadnienia

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Pedagogika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2737

  Podstawowe cele kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo zmierzają do optymalnego ich rozwoju...

Pytanie egzaminacyjne

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Adam Fijałkowski
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3458

Większość pytań posiada obszerne odpowiedzi. Notatka porusza zagadnienia takie jak: . obraz idealnego nauczyciela i ucznia według marka fabiusza kwintyliana, elementy kultury antycznej w średniowieczu, elementy praktyki wychowawczej w szkole humanistycznej, język ojczysty i język obcy w wychowa...