Cele kształcenia - strona 18

note /search

Pedagogika celestyna freineta

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2765

. Techniki Freineta: Swobodny tekst Ma na celu kształcenie umiejętność poprawnego wypowiadania swoich myśli...

Wiek przedszkolny - pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2968

drogą jak najbardziej atrakcyjną. Tak więc każda zabawa dydaktyczna musi mieć jakiś cel kształcący...

Pojęcia i zagadnienia

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Pedagogika
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2884

  Podstawowe cele kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo zmierzają do optymalnego ich rozwoju...

Pytanie egzaminacyjne

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 980
Wyświetleń: 3584

Większość pytań posiada obszerne odpowiedzi. Notatka porusza zagadnienia takie jak: . obraz idealnego nauczyciela i ucznia według marka fabiusza kwintyliana, elementy kultury antycznej w średniowieczu, elementy praktyki wychowawczej w szkole humanistycznej, język ojczysty i język obcy w wychowa...