Cele kształcenia - strona 18

Pedagogika celestyna freineta

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2506

. Techniki Freineta: Swobodny tekst Ma na celu kształcenie umiejętność poprawnego wypowiadania swoich myśli...

Wiek przedszkolny - pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2723

drogą jak najbardziej atrakcyjną. Tak więc każda zabawa dydaktyczna musi mieć jakiś cel kształcący...

Pojęcia i zagadnienia

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Pedagogika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2695

  Podstawowe cele kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo zmierzają do optymalnego ich rozwoju...

Pytanie egzaminacyjne

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Adam Fijałkowski
Pobrań: 819
Wyświetleń: 3374

Większość pytań posiada obszerne odpowiedzi. Notatka porusza zagadnienia takie jak: . obraz idealnego nauczyciela i ucznia według marka fabiusza kwintyliana, elementy kultury antycznej w średniowieczu, elementy praktyki wychowawczej w szkole humanistycznej, język ojczysty i język obcy w wychowa...