Cedent - strona 2

Reasekuracja - prezentacja - System ubezpieczeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

której jeden zakład ubezpieczeń – zwany cedentem – odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Szewieczek
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

) (1a) przypadające na udział zakładu ubezpieczeń odszkodowania i świadczenia wypłacone przez cedentów...

Koasekuracja - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2422

Ubezpieczający Zakład ubezpieczeń (cedent) --cesja reasekurator (cesjonariusz)(retrocedent...

Obrót wierzytelnościami- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marzena Czarnecka
 • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1281

cedenta do majątku cesjonariusza w celu zabezpiecz. 3.Przelew wierzytelności hipotecznej -musi zostać...

Podstawy ubezpieczeń gospodarczych

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1519

” Reasekuracja jest umową, na mocy której jeden zakład ubezpieczeń zwany cedentem odstępuje (ceduje) całość...

Zabezpieczenia kredytów

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

wierzytelności (in. cesja) jest umową pomiędzy cedentem a bankiem, w wyniku której cedent przenosi na bank...

Zabezpieczenia kredytów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

wierzytelności (in. cesja) jest umową pomiędzy cedentem a bankiem, w wyniku której cedent przenosi na bank...