Cło i polityka celna - strona 31

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

rodzaju narzędzia polityki: o Bezpośrednie – cła, opłata wyrównawcza o Pośrednie – kurs walutowy, polityka...

Integracja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1757

Wspólnoty), 2) unii celnej - wspólnej taryfy celnej w handlu z państwami trzecimi. Wspólna polityka handlowa...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5481

- zniesienie ceł i ograniczeń ilościowych Unia celna - to co wyżej + ujednolicenie polityki handlowej wobec...

Instrumenty kreujące konkurencję

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1246

gospodarczej, prowadzenia liberalnej polityki celnej i handlowej - prowadzenie polityki gospodarczej...

Finanse-podatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2093

państwach Europy Zachodniej podatki są ważnym instrumentem polityki pro-rodzinnej. Państwo poprzez...

Skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1029

celnej. Państwa członkowskie nie były w stanie skoordynować polityki w zakresie unii celnej...

Dumping - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1897

produkty. Dumping. Postępowania antydumpingowe • trwały - jest przykładem polityki cenowej realizowanej...

Prawo gospodarcze UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Inga Kawka
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 966
Wyświetleń: 5943

oraz polityki handlowej z państwami trzecimi; Wspólna Taryfa Celna Ustala identyczne bariery celne...