Budżetowanie netto - strona 24

Rachunkowość zarządcza- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Krystian Piosik
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2114

absorpcyjny 4. Standaryzacja kosztów 5. Różne koszty dla różnych celów 6. Budżetowanie 7. Podstawowa...

Określenie inwestowania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

, czy też jak niektórzy określają je preliminowaniem inwestycji czy budżetowaniem kapitałowym ,w przedsiębiorstwie składa...

Rachunkowość finansowa- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148

aktualizujących) Przeksięgowanie wartości netto likwidowanego środka Faktura za likwidację środka wartość netto...

Wykład o rentowności

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1617

mogą być wykorzystywane różne kategorie zysku, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto, zysk netto. 1. Marża zysku...

Cash flow - metoda bezpośrednia

 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1491

na podstawie korekty rachunku zysku i strat. Zysk netto koryguje się np. amortyzację, zyski (straty) z różnic...

Przepływy pieniężne- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2548

Konstrukcja wskaźnika 1 Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży Przepływy pieniężne netto z działalności...

Ekonomika-ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Anna Balcerek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2324

przedsiębiorstwa Ilość zatrudnionych pracowników Roczne obroty netto w mln € Suma aktywów w mln € MIKRO 0 - 9 2 2...