Budżetowanie netto - strona 25

Wskaźniki - zadania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

zobowiązania 52 100 48 200 46 300 Przychody ze sprzedaży netto 285 000 360 000 Obrotu zapasami Obrotu...

Wskaźniki rentowności sprzedaży

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Renata Guzik
  • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1610

Wskaźniki rentowności sprzedaży: • Rentowność sprzedaży Zysk ze sprzedaży/przychody netto...

Wskaźniki płynności finansowej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1463

pieniężnymi(gotówką) wygospodarowaną w działalności operacyjnej. Cykl kapitału obrotowego netto CKON =sredni...

Polityka gospodarcza - notatki na egzamin

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Barbara Kutkowska
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 945
Wyświetleń: 8253

majątkowe - kapitał trwały do wielokrotnego użycia: wartość brutto środków trwałych wartość netto środków...