Budżetowanie netto - strona 20

Rentowności, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Rentowności Sprzedaż netto to sprzedaż bez uwzględnienia podatku VAT a zysk netto to zysk brutto...

Egzamin poprawkowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1092

Pojęcia: FIFO, LIFO, koszt produkcji, cena netto, koszty bezpośrednie Amortyzacja (księgowanie...

Kapitał - pytania otwarte na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2254

– inwestycje w majątek trwały – inwestycje w kapitał obrotowy netto Aby zdyskontować FCFF używamy WACC. 2...

Sprawozdanie Cash Flow

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

finansowych: Met. Pośrednia - punktem wyjścia dla określenia przepływów fin. jest wynik fin. netto...

Zadania kolo

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

, gdy wartość globalna=+6, VAT=+700, akcyza=+50, konsumpcja=+6000, zużycie pośrednie=+1, dochody netto...

Zaangażowanie inwestycyjne- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bogumił Dubik
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

. Inwestycje netto - są to nakłady ponoszone wyłącznie na realizację środków trwałych, które będą zwiększały...

Pojęcie finansów przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1379

(utrzymać płynność)? Czym są finanse przedsiębiorstw? Budżetowanie kapitałowe Czego potrzebuję żeby zarobić...