Analiza płynności - ujecie dynamiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza płynności - ujecie dynamiczne - strona 1 Analiza płynności - ujecie dynamiczne - strona 2 Analiza płynności - ujecie dynamiczne - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA PŁYNNOŚCI - UJĘCIE DYNAMICZNE
WSTĘPNA ANALIZA PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Aby przedsiębiorstwo posiadało zdolność płatniczą, powinno generować dodatnie przepływy pieniężne. Dla potrzeb analizy finansowej istotne jest określenie czy przepływy pieniężne powstały z podstawowej działalności przynoszącej dochód, z działalności finansowej, czy też przedsiębiorstwo pozyskało obce źródła finansowania, które w przyszłości staną się wymagalne. Biorąc pod uwagę nadwyżkę (+) lub niedobór (-) środków pieniężnych można wyodrębnić osiem sytuacji, w których może znaleźć się przedsiębiorstwo.
Rodzaje strumieni
Przypadki
1
2
3
4
5
6
7
8
Operacyjny
+
+
+
+
-
-
-
-
Inwestycyjny
+
-
+
-
+
-
+
-
Finansowy
+
-
-
+
+
+
-
-
Źródło: Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa. Pr. zb, pod ed. H. Buk AE, Katowice 2005 s.199 na podstawie T. Waśniewski, W. Skoczylas: Analiza przepływów pieniężnych, Rachunkowość, Nr 11 z 1993 r., s. 274.
„Przypadek 1. Wygenerowanie nadwyżki środków pieniężnych z trzech działalności: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej (przypadek pierwszy) jest rzadko spotykane w rzeczywistości gospodarczej. Taka sytuacja charakterystyczna jest dla przedsiębiorstw o dużej płynności finansowej, przygotowujących się do nowych przedsięwzięć lub do przejęcia innej jednostki.
Przypadek 2. Taka sytuacja występuje w przedsiębiorstwach charakteryzujących się wysokim poziomem rentowności. Kwota wypracowanego zysku z działalności operacyjnej pozwala im na inwestycje, regulowanie zobowiązań wobec właścicieli (dywidenda) oraz wierzycieli (spłata kredytów, pożyczek). Jednak, gdy suma ujemnych przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej przekracza wartość przepływów z działalności operacyjnej, przedsiębiorstwo znajduje się w poważnych trudnościach finansowych.
Przypadek 3. Sytuacja ta prezentuje uzyskanie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Może to być świadectwem przeprowadzanych w przedsiębiorstwie procesów restrukturyzacyjnych bądź też konieczności zdobycia dodatkowych środków na spłatę zobowiązań. Przypadek 4. Dodatni strumień pieniężny pochodzący z działalności operacyjnej w przypadku czwartym nie jest wystarczający na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Niedobór ten pokrywany jest z zewnętrznych źródeł finansowania, do których należą: emisja akcji, podniesienie kapitału w postaci gotówkowej a także kredyty i pożyczki. Uzyskanie kredytów bankowych świadczy o posiadaniu przez przedsiębiorstwo zdolności kredytowej, a także o dobrym standingu firmy. Nowa emisja akcji jest dowodem zaufania inwestorów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz