Bozon W - strona 3

Ciepło właściwe wg Debye'a-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
  • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

-Einsteina (fonony są bozonami) hω kT Bierzemy zmienną do całkowania: 3  kT  A(T ) =  ⋅ 2 3  2π u  h  3...

Termopary- wykład 10

  • Politechnika Śląska
  • dr hab. Krystyna Helena Kobylańska-Szkaradek
  • Fizyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1211

spin fotonu s = 1 , foton jest bozonem gdzie Stała Plancka h = 6,62·10-34 J·s; prędkość światła c = 3...