Bolesław Prus - strona 2

Artykuł i cechy felietonu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki literackie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1722

wobec swoich przeciwników. Bolesław Prus. Uznaje się go za ojca współczesnego felietonu. Jego Kroniki...

Pozytywizm - omówienie epoki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078

. - zarchaizowany język. Uprawiali ją Bolesław Prus (Faraon), Józef Ignacy Kraszewski (Stara baśń) czy Henryk...

Stylistyczne środki składniowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1603

w dziele Jana Kochanowskiego “Odprawa posłów greckich”. Pozytywizm - Bolesław Prus “Lalka”, Młoda Polska...

Polska w czasie zaborów-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

. Literatura: nad Niemnem, Noce i dnie. Symbolem pokolenia stał się pisarz Bolesław Prus (uczestnik powstania...

Opowiadania Izabela Łęcka

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2016

Izabela Łęcka Podstawowe informacje o bohaterze Izabela jest bohaterką powieści Bolesława Prusa...

Literatura pozytywizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2604

i krytyków wymienionych wyżej w punkcie A. I Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa (rozdziały V-XII...