Biskupstwo - strona 10

Słowianie Wschodni

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

biskupstwo i metropolię dla całej Rusi. Zdobycze terytorialne i polityczne Włodzimierza utrwalił Jarosław...

Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

roztropne 21 lat chłopcy) - miejskie Osobowość prawną posiadały biskupstwa, kapituły i klasztory, miasta...

Sakrament namaszczenia chorych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

wspólnotowe Kapłaństwo służebne Prezbiterat prezbiter (starszy) Biskupstwo/Episkopat Ustanowienie sakramentu...

Sakrament namaszaczenia chorych - opis

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

wspólnotowe Kapłaństwo służebne Prezbiterat prezbiter (starszy) Biskupstwo/Episkopat Ustanowienie sakramentu...

Patriarcha - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

biskupstw. Na podstawie kanonów 2 i 3 Soboru z 381 r. mo¿na sporz¹dziæ nastêpuj¹cy schemat organizacji...