Bioakumulacja metali przez mikroorganizmy

Zanieczyszczenie żywności - prezentacja

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
  • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

, mikroorganizmy w żywności, mleko i jego przetwory, mięso i przetwory mięsne, chemiczne zanieczyszczenia żywności...

Metale bioakumulacja - wykład

  • Politechnika Gdańska
  • prof. dr hab. Anna Szaniawska
  • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1869

METALE - BIOAKUMULACJA. Mechanizm przez błonę biologiczną. Biomagnifikacja-akumulacja w sieci...

Techniki remediacji gleb

  • Politechnika Gdańska
  • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666

organizmy; m.in. bioakumulacja), metody chemiczne (procesy utleniania i redukcji, dehalogenacja, ekstrakcja...

Bioremediacja - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1974

zagrożenia związanego z obecnością w glebie zanieczyszczeń (np. metali ciężkich), przez wprowadzenie roślin...