Bezrobocie w Polsce - strona 13

Ekonometria-prognozowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

stopy bezrobocia w Polsce w latach 1995-1999 w miesiącach; zaobserwowane wartości inflacji (wskaźnik cen...

Mikroekonomia - wykłady - Mechanizm rynkowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Izabela Ostoj
  • Mikroekonomia
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 4928

Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej.1. Klasyfikacje rynków:Ze względu na przedmiot obrotu:Rynek dóbr konsumpcyjnychRynek czynników produkcji (w tym: rynek pracy, rynek ziemi, rynek tytułów pr...

Wykłady Z Makroekonomii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Lidia Gabryś
  • Makroekonomia
Pobrań: 3661
Wyświetleń: 8792

, im jej bli sza tym bli ej 0, najgorsza = 1, wskaźnik negatywny. 14 MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabryś BEZROBOCIE...

Ekonomia-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 427

bezrobocia w Polsce: Statystyka urzędów pracy Wykorzystywana w badaniach aktywności ekonomicznej ludności...