Bezrobocie technologiczne - strona 3

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 770

gospodarki na siłę roboczą. Bezrobocie technologiczne jest efektem popytu technicznego oraz modernizacji...

Podaż pracy

 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

zapotrzebowania na określony rodzaj pracy; np. rolnie na zimę, gdy zamierają prace budowlane. Bezrobocie...

Karol Marks- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Maciej Holko
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1456

KAROL MARKS Cokolwiek można by pomyśleć o ostatecznej słuszności marksizmu, tylko tępy umysł nie jest zdolny do czerpania inspiracji z heroicznego wysiłku Marksa zmierzającego do konsekwentnego i spójnego wyjaśnienia „praw ruchu” kapitalizmu”. M. Blaug, Teoria ekonomii, PWN Warszawa 1994, s.240. ...

Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2310

. koniunkturalne (prosperity - mniejsze bezrobocie) technologiczne - wypieranie mas ludzi przez powstawanie nowych...

Socjologia zmiany - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

nie tylko w sferze produkcji materialnej w wielu sferach usług, które są komputeryzowane Wizje końca pracy Bezrobocie...

Polityka społeczna - materiały cz. 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Orczyk
 • Polityka społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2408

. Programy pomocowe mające na celu przekwalifikowanie bezrobotnych nie cieszą się powodzeniem. Bezrobocie...

Bezrobocie - Krzywa Beveridge'a

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3472

zamieszkania Bezrobocie technologiczne - bezrobocie wynikające z postępu technicznego, który powoduje...

Rynek pracy w gospodarce rynkowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego
 • dr Marta Czyż
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3668

ukryte * bezrobocie strukturalne - bezrobocie technologiczne * bezrobocie cykliczne - bezrobocie sezonowe...