Bezpodstawne wzbogacenie - strona 7

Prawo rzeczowe - Rodzaje rzeczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379

jako pojazd mechaniczny.   Inne zdarzenia, a w szczególności bezpodstawne wzbogacenie, prowadzenie cudzych...

Zobowiązania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

niedozwolone bezpodstawne wzbogacenie, inne. Czynem niedozwolonym (deliktem) jest czyn sprzeczny z prawem...

Zobowiązania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

w szczególności: bezpodstawne wzbogacenie KC art. 405-414 „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową...

Podział prawa - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

wierzycieli, bezpodstawnego wzbogacenia, odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, wykonania zobowiązania...

Ustawowe źródła prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1610

zobowiązań odsetki granice naprawienia szkody umowy przedwstępne bezpodstawne wzbogacenie się przepisy...

Źródła zobowiązań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

, bezpodstawnego wzbogacenia, przypadkowej wspólności majątkowej, opieki oraz zapisu testamentowego. Delikty...

Prawo podatkowe- test IX

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 735

odpowiedzialność : a)według przepisów KC o bezpodstawnym wzbogaceniu b) za nie wpłacenie w terminie pobranego...

Prawo podatkowe- test VII

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1015

według przepisów KC o bezpodstawnym wzbogaceniu c) za obliczenie podatku 3.Małżonkowie mogą się wspólnie rozliczyć...

Sybrogacja ustawowa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

. będzie miała roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia lub ewentualnie można by tę sytuację podciągnąć...