Prawo podatkowe- test VII

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podatkowe- test VII - strona 1 Prawo podatkowe- test VII - strona 2

Fragment notatki:

1.Kompetencja do nakładania podatków w granicach ustalonych w ustawie ma :
a)wójt
b)sołtys
c)rada gminy d)naczelnik USC 2.PLatnik odpowiada za :
a)pobór i nie wpłacenie podatku do US b)odpowiada według przepisów KC o bezpodstawnym wzbogaceniu
c) za obliczenie podatku
3.Małżonkowie mogą się wspólnie rozliczyć jeżeli:
a) istnieje wspólność majątkowa
b)byli małżeństwem przez cały rok podatkowy
c) żaden z małżonków nie poniósł straty
4.Małżonek :
a) nie odpowiada za zobowiązania współmałżonka b)odpowiada zawsze majątkiem wspólnym
c) nie odpowiada, jeżeli przed wydaniem decyzji wprowadzono rozdzielność majątkową d) odpowiadają solidarnie
5.Karta podatkowa :
a)jest obowiązkowa w przypadku zaistnienia przesłanek z ustawy
b)jest to forma opodatkowania w podatku akcyzowym
c)dotyczy wybranej kategorii osób
6.Podatek dochodowy od osób fizycznych :
a)nie stosuje się to produkcji leśnej
b)Stosuje się do produkcji rolnej c)stosuje Się do spadków i darowizn 7.Akcyza :
a)obciąża tylko producentów towarów
b)nie stosuje się jej gdy towar podlega opodatkowaniu VAT c) jest podatkiem konsumpcyjnym
8.W podatku od spadków i darowizn :
a)stosuje się stawki kwotowe b)skala progresywna
c)stałe i zmienne stawki
d)tylko stałe stawki procentowe 9.OD 1996 roku udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zależy od:
a)liczby mieszkańców gminy
b)wskaźnika 0,15
c)wojewódzkich wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych d)gminnych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych e)liczby mieszkańców województwa ???
10. Zobowiązanie podatkowe :
a)powstaje z mocy prawa
b)wynika z obowiązku podatkowego
c)jest niezależne od obowiązku podatkowego d)skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego 11.Terminy w pawie podatkowym: a)mogą być określane w ustawie b) ustalone są przez organ podatkowy
c)określane są kalendarzowo 12.Podatkowa grupa kapitałowa :
a)jest podatnikiem akcyzy b) powstaje na mocy umowy spólek prawa handlowego posiadających osobowość prawną


(…)

… się warunki, jest z urzędu b) na wniosek c) ryczałt konsumpcyjny Zobowiązaniem podatkowym jest :
a)wynikająca z obowiązku podatkowego zobowiązanie do uiszczania na rzecz Skarbu Państwa świadczenia pieniężnego lub rzeczowego zwanego podatkiem
b)wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu, albo gminy podatku w wysokości, w terminie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz